Klachtenprocedure bijscholingen

Indienen van een klacht:

 • Je kunt je klacht per mail sturen naar info@brigittekoch.nl
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: 
  • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • de bijscholing of training die je volgt of hebt gevolgd
  • datum en tijdstip van de gebeurtenis
  • waarover je ontevreden bent 
  • eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die je klacht verduidelijken.
 • Een klacht moet binnen 3 weken na het ontstaan van de klacht worden ingediend.
 • Ingediende klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Ontvangstbevestiging:

 • Je ontvangt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging per mail.

Afhandelingstermijn en wijze:

 • Een klacht wordt zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan word je hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld
 • De uitspraak zal per mail worden medegedeeld.

Klachtendossier:

 • Ingediende klachten worden als dossier geregistreerd en zullen 1 jaar bewaard blijven.

Beroep:

 • Betrokkene kan tegen de uitspraak in beroep gaan bij de klachtenfunctionaris, mevrouw J.M. Rijken. Haar gegevens worden op verzoek van betrokkene gegeven.
 • De klacht dient schriftelijk te worden ingediend en dient aan bovenstaande eisen te voldoen.
 • De klachtenfunctionaris bevestigt ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen en doet binnen 3 weken uitspraak.
 • De beslissing van de klachtenfunctionaris is bindend voor beide partijen en er is geen verder beroep mogelijk tegen deze beslissing.

Inwerkingtreding

Deze klachtbehandeling treedt in werking op 1 april 2022.

Hilvarenbeek, 1 april 2022