1e teen met gezicht vrouw (2)

quote

Dit vond een cursist van een training:

"Veel informatie gekregen waar ik wat mee kan!" - Joke